Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ:

Enstitümüz, Deniz Bilimleri ve Denizcilik alanında modern bilimsel yöntemler kullanarak evrensel standartta bilgi ve veri üretmek, bu alanda ülkemizin sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli çözüm önerilerini ve yöntemlerini, ülke çıkarlarını koruyarak geliştirmek, toplumun değişik kesimlerine uzman eleman ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim vermektir

VİZYONUMUZ:

Enstitümüz, Doğu Akdeniz-Karadeniz bölgesini temsil eden, konusunda uzman, uluslar arası alanda tanınmış bilim adamlarının ve değişik disiplinlerden gelen öğrencilerin tercih ettikleri, toplum ile kurduğu katılımcı bağ yoluyla kamu ve özel sektörün de katılımıyla kaynak sağlayan, uluslar arası alanda işbirliği yapan, bir deniz bilimleri merkezi haline gelmektir.