Denizel Çevre Anabilim Dalı

Denizel Çevre Anabilim Dalı, Çevre Mühendisliği, Su Ürünleri, Kıyı Mühendisliği, Biyoloji, Coğrafya, Geomatik, Coğrafi Bilgi sistemleri ve ilgili lisans programlarından mezun öğrenciler için lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmalara katılım imkânı sağlamaktadır. Kıyı ve deniz araştırmaları yapabilecek, gelişime açık, bilimsel etiğe bağlı, kendine güvenen, erdemli ve yüksek nitelikli deneyim sahibi bilim insanları yetiştirmek anabilim dalının ana hedefidir.

Anabilim dalı ülkemizde kıyı ve deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir gelişimi konularında uzman, deniz saha planlaması, kıyı bölgeleri yönetimi, kıyı yapılaşması, deniz kirliliğine müdahale ve deniz koruma planlaması konularında yeterliliğe sahip, uluslararası boyutta çalışmalar yürütebilen, kaynak yönetimi ve oluşturulmasında yetkin çok disiplinli düşünen araştırma ve öğrenim stratejilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Anabilim dalımızda üç ayrı programda lisansüstü eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Bunlar;

1-Kıyı Bölgeleri Yönetimi Programı

Kıyı Bölgesi Yönetimi Programında, kıyı bölgelerinde yürütülen ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile bu faaliyetlerin yönetilmesi, ekosistem tabanlı yaklaşımlar, sürdürülebilir stratejiler gibi temel kavramlar üzerine bilgi ve deneyime sahip, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ile ilgili akademik, kamu ve özel kuruluşlarda bilgi ve deneyimi ile aktif rol üstlenebilecek araştırmacılar yetiştirilmektedir.

2-Deniz ve Kıyı Koruma

Deniz ve Kıyı Koruma Programında, deniz saha planlaması, deniz koruma planlaması ve deniz sahalarının yerel kullanıcılar ile birlikte sürdürülebilir korunması konularında insiyatif alan, stratejiler üreten, ulusal ve uluslararası platformlarda aktif rol üstlenecek araştırmacılar yetiştirilmektedir.

3-Kıyı Mühendisliği

Kıyı Mühendisliği Programında, kıyı alanlarının yönetiminde yapısal yaklaşımlar, kıyı ve açık deniz yapılarının fonksiyonel ve yapısal tasarımı, kıyı yapılarının ve tesislerinin çevresel etkilerinin tespiti, yenilenebilir enerji elde edilmesi, dalgalarının oluşumu, gelişimi ve dalga-kıyı-yapı etkileşimleri ile kıyı alanlarında akustik konularında çalışmalar yapabilecek araştırmacılar yetiştirilmektedir.

dc