Deniz İşletmeciliği

Deniz  İşletmeciliği Programının amacı, ülkemizin ekonomik boyutta gelişmesine paralel olarak iç ve dış deniz ticaret filo kapasitemiz, limanlarımızdaki yük miktarları, tersaneler, kıyı turizm tesisleri ve gemilere verilen acente hizmetlerinin gün geçtikçe artması ile açığa çıkan uzman ihtiyacını gidermektir. Uluslararası ticaretinin en büyük kısmını deniz yolları ile gerçekleştirmekte olan ülkemizde deniz işletmeciliği alanında uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artmakta, kaliteli yetişmiş, insiyatif alabilen, kendini geliştirebilen nitelikli uzmanlara orta ve uzun vadede ihtiyacın daha da artması beklenmektedir. Program, öğrencilere temel deniz bilimleri ve deniz işletmeciliği konularındaa hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz, denizcilik endüstrisinde, deniz teknik ve ticari yönetim, limanlar ve terminaller, gemi acentacılığı ve gemi sigortacılığı , deniz işletmeleri, liman işletmeleri, liman idaresi, deniz turizmi yat limanları, balıkçı limanları, iç sulardaki limanlarımızda liman idare ve işletmeciliği, gemi bakım- onarım tesisleri, gemi acente hizmetleri, lojistik ve gümrükle ilgili kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalımızda iki ayrı programda lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırma projeleri yürütülmektedir. Bunlar;

1- Deniz Ekonomisi

2- Deniz Politikası

mei 201610210010t0001