Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, deniz jeolojisi ve jeofiziği lisans ve mühendislik programlarından mezun olmuş öğrenciler için bilimsel araştırma ve yüksek lisans eğitimi vermektedir. Hızlı çözümler üretebilecek, yetkin, nitelikli, çevreye duyarlı, gelişmeye açık, esnek ve hızlı karar verebilen, kendine güvenen, erdemli, yüksek nitelikli bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirmek ana hedefimizdir. Bu nedenle tüm öğrenciler öğretim üyelerinin (3 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent) denetimi altında denizel jeolojik ve jeofiziksel araştırmalara katılırlar. Anabilim dalı jeoloji laboratuvarında çeşitli sediment örnekleme ve analiz cihazları, jeofizik alet odasında ise manyetometre, yan-taramalı sonar, Sparker ve Chirp sismik sistemleri bulunmaktadır. Ana faaliyet alanları içinde özellikle şelf sahaları, kıyı ortamları ve göllerde jeolojik araştırmalar, jeokimyasal süreçler, detaylı batimetrik haritalama, manyetik prospeksiyon, sismoloji, sualtı akustiği, sismik stratigrafik ve yapısal analizler, paleo-çevre ve polen analizleri gelmektedir. Jeomorfoloji, seyir, hidrografi, oşinografi, arkeoloji, kimya ve biyoloji gibi diğer temel bilimler ile çok disiplinli ortak çalışmalar da yürütülmektedir.

deniz-jeol-jeof-web-page1