Kimyasal Oşinografi

Ülkemizdeki Deniz Bilimleri çalışmaları ağırlıklı olarak kirlilik izleme çalışmaları üzerinden ilerlemektedir. Bu alışılagelmiş çalışmaların aksine Anabilim Dalımız Deniz Bilimleri ve Mühendisliğini temel bilimler ve diğer bilim alanları ile birleştirme gayretindedir. Bu amaçla denizlerimizden maksimum faydalanmaya ve denizlerimizi korumaya yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir Bu vizyon ışığında yeni geliştirilmiş veya hali hazırda bulunan polimerik malzemelerin deniz teknolojisi alanında kullanımı, denizlerimizi korumak için yeni arıtım teknikleri geliştirilmesi, denizlerimizden biyoteknolojik ürünler eldesi, sucul hayatı korumak için yeni doğa dostu kimyasalların eldesi anabilim dalımızın geniş çalışma konuları arasında yer almaktadır. Tüm bu çalışmalar dışında kimya sektöründen gelen çeşitli sorunlara cevap bulmaya çalışan anabilim dalımız yerli yeni ürünler üretmeye de çalışmaktadır

Bu çalışmalar ile deniz bilimlerinde faaliyet gösteren diğer çalışma gruplarından farklılık arz eden Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalımıza ait buluşlar,  ulusal ve uluslararası patente sahiptir. Yine bu çalışmalar uluslar arası önemli dergilerde de yayınlanmıştır.

Çalışma konuları açısından sürekli kendini yenileme gayreti içinde olan anabilim dalımız izleme çalışmalarındaki güncel kirleticiler (mikroplastikler, farmasotiklerin incelenmesi, algal toksinler vb.) üzerinde de çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca yeni izleme stratejileri arasında yer alan pasif örnekleme için yeni absorban malzeme sentezi çalışmaları da başlamış olup ülkemize deniz bilimleri alanında katma değer katacak yeni ürünler ortaya çıkarma hedeflenmektedir.

Bu sayılan yenilikçi araştırmaların yanında anabilim dalımız sediment-deniz-atmosfer   biyojeokimyasal döngülerini incelemekte ve bu üç matriksteki inorganik (metal ve iyonları) organik (PAH, Pestisit vb.) kirleticilerin düzeylerinin belirlenmesi çalışmalarını da sürdürmektedir. Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin belirlenmesinde parmak izi çalışmalarını ve bu kirliliğin bertarafına yönelik  çalışmaları da sürdürmektedir.

Anabilim dalımız ufuk açan yeni konulara, deniz bilimleri ve ülkemiz bilimine katkı vermeye aramıza katılacak  siz yeni araştırmacı ve öğrencilerimizle devam edecektir.

kimosi