Avrupa Birliği MARINA Projesi, Mobilizasyon ve Karşılıklı Öğrenme Çalıştayı

Mobilizasyon ve Karşılıklı Öğrenme Çalıştayı


Başlık:Thriving yacht tourism while protecting our seas


Yeri:İstanbul Üniversitesi, Rektörlük Binası, Kılıçlık Salonu, Beyazıt


Tarih:15-16 Haziran 2017


Saat:09:00-17:00

Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik Topluluklarının Federasyonu için Deniz Bilgi Paylaşım Platformu (MARINA-Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities) projesi Avrupa Komisyonu’nun Ufuk 2020 (Horizon 2020), ‘Bilim ve Yenilikte Bütünleşik Toplum’ iş programı tarafından desteklenmiş olup, 14 ortak ve 8 alt yüklenici ile gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile, deniz sektöründe Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (SAY) (Responsible Research and Innovation-RRI) kapsamında, bilim insanlarını, STK’ları, vatandaşları, endüstri temsilcilerini, karar vericileri ve iletişimcileri bağlantı kurmaya teşvik edecek unsurları içinde barındıran bir sosyo-teknik çevre oluşturulması ve mevcut ağlar, topluluklar, internet platformları ve servisler arasında federasyon kurulması amaçlanmaktadır.


Proje kapsamında düzenlenecek olan Mobilizasyon ve Karşılıklı Öğrenme Çalıştayı’nda (MKÖ) (Mobilization and Mutual Learning Workshops-MML), farklı sektörlerden paydaşlar bir araya getirilerek, Yapılandırılmış Demokratik Diyalog (Structured Democratic Dialogue-SDD) yöntemi ile gelişen yat turizmi ve deniz ekosistemi üzerine etkileri ve çözüm önerileri hakkında bir yol haritası çıkarılması amaçlanmaktadır.


Çalıştay, katılımcıların çevrimiçi tartışmaya dahil olacakları ve çalıştay süresince, öncesinde ve sonrasında kullanabilecekleri İnternet Bilgi Paylaşım Platformu (İBPP), (Web Knowledge Sharing Platform-WKSP) ile desteklenmektedir. Bu platform video konferans, anlık konuşma, yapışkan notlar, dosya yükleme, çalıştay kaydını platforma yükleme gibi modülleri içermektedir ve bunların tamamıyla çevrimiçi bir topluluk oluşturulması hedeflenmektedir.


Çalıştay posteri için tıklayınız


Çalıştay broşürü için tıklayınız