Engelsiz Üniversite

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma(ENUYGAR) Merkezi çok disiplinli bir alan olan engellilik alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan bir kuruluştur. Merkezin amacı disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak temelli olarak ele alınması yönünde bilimsel ve toplumsal çalışmalar yapmaktır. Engelsiz İÜ ekibi;  Merkez çalışanları, Merkezin alt çalışma birimi olan Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi (kısaca “ENUYGAR Öğrenci Birimi” olarak anılmaktadır) çalışanları ve İÜ Merkez Kütüphanesindeki Engelsiz Bilgi Merkezi çalışanlarından oluşmaktadır.


Detaylı bilgi için;


engelsiz.istanbul.edu.tr