Lisansüstü Tezler İçin Benzerlik Raporu Alınması

Enstitümüzde lisansüstü tezler için benzerlik raporu Turnitin Programı kullanarak oluşmaktadır.
İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yönetim Kurulunun aldığı karara göre benzerlik oranının % 20 ve altı olması gerekmektedir.

İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Lisansüstü Tezler için Benzerlik Raporu Alınması ve Kullanılmasına İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız.