Marmara Denizi Kirlilik ve Ekolojik Kalite İzleme ve Değerlendirme Projesi Başladı

“Türkiye Denizlerinde Bütünleşik İzleme faaliyetleri” kapsamında 2014 yılı “Marmara Denizi Kirlilik ve Ekolojik Kalite İzleme ve Değerlendirme Projesi” Ağustos 2014’de Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile başlatılmış bulunmaktadır.


Söz konusu proje ile kıyı ve deniz sularında meydana gelen kirlilik ve etkileri ile biyolojik kalite durumunun izlenerek, ulusal deniz ve kıyı yönetimi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi/gözden geçirilmesi ve alınan önlemlerin etkilerinin takibine altlık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 21-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında Marmara Denizi ve Türk Boğazları Sisteminde deniz saha çalışması Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü tarafından R/V Alemdar II Araştırma Gemisi ile gerçekleştirilmiştir.


A1