Enstitümüz

Enstitümüz, "Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü" adı ile lisansüstü eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20.07.1982 tarihinde kurulmuştur. 

Enstitümüzün adı daha sonra 11.07.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3837 Sayılı yasa ile "Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun 15.07.1994 tarihli oturumda 5 Ana Bilim Dalı ve 7 Bilim Dalı şeklinde yeniden teşkilatlanmıştır. 2017 yılında 2 yeni bilim dalı daha açılarak 9 bilim dalı şeklinde yapılandırılmıştır. 

Enstitümüz, 1982 yılından 2018 yılına kadar eğitim öğretim alanında 700’e (550 yüksek lisans ve 150 doktora) yakın lisansüstü mezun vermesinin yanında, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma faaliyetlerine de imza atmıştır.

MİSYONUMUZ

Enstitümüz, Deniz Bilimleri ve Denizcilik alanında modern bilimsel yöntemler kullanarak evrensel standartta bilgi ve veri üretmek, bu alanda ülkemizin sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli çözüm önerilerini ve yöntemlerini, ülke çıkarlarını koruyarak geliştirmek, toplumun değişik kesimlerine uzman eleman ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim vermektir

VİZYONUMUZ

Enstitümüz, Doğu Akdeniz-Karadeniz bölgesini temsil eden, konusunda uzman, uluslar arası alanda tanınmış bilim adamlarının ve değişik disiplinlerden gelen öğrencilerin tercih ettikleri, toplum ile kurduğu katılımcı bağ yoluyla kamu ve özel sektörün de katılımıyla kaynak sağlayan, uluslar arası alanda işbirliği yapan, bir deniz bilimleri merkezi haline gelmektir.ENSTİTÜMÜZDE ASALETEN GÖREV YAPMIŞ MÜDÜRLERİMİZ


ASİL VE VEKİL GÖREV YAPMIŞ MÜDÜRLERİMİZ VE GÖREV SÜRELERİ
ADI SOYADIGÖREVGÖREV TARİHLERİ
Prof. Dr. Sırrı ERİNÇKurucu Müdür02.07.1982 - 11.03.1985
Prof. Dr. Necdet TUNÇDİLEKMüdür12.03.1985 - 01.03.1988
Prof. Dr. Oğuz EROLMüdür (Vekil)30.09.1988 - 12.10.1988
Prof. Dr. Ajun KURTER (Edebiyat Fak. Görevlendirme)Müdür (Vekil)12.10.1988 - 16.04.1989
Prof. Dr. H. Ertuğrul DOĞANMüdür (Vekil)18.04.1989 - 22.09.1989
Prof. Dr. Selami GÖZENÇ (Edebiyat Fak. Görevlendirme)Müdür (Vekil)02.10.1989 - 01.02.1994
Prof. Dr. H. Ertuğrul DOĞANMüdür22.02.1994 - 03.01.2001
Prof. Dr. Taylan AKKAYAN (Rektör Yardımcısı)Müdür (Vekil)30.01.2001 - 23.03.2001
Prof. Dr. M. Celal BARLA (Mühendislik Fak. Görevlendirme)Müdür (Vekil)24.03.2001 - 23.07.2001
Prof. Dr. M. Celal BARLA (Mühendislik Fak. Görevlendirme)Müdür24.07.2001 - 14.02.2005
Prof. Dr. H. Ertuğrul DOĞANMüdür15.02.2005 - 07.09.2007
Prof. Dr. Erhan GÜZEL (Rektör Yardımcısı)Müdür (Vekil)07.09.2007 - 23.09.2007
Prof. Dr. M. Reşat APAK (Mühendislik Fak. Görevlendirme)Müdür (Vekil)24.09.2007 - 26.10.2009
Prof. Dr. M. Reşat APAK (Mühendislik Fak. Görevlendirme)Müdür26.10.2009 - 08.05.2015
Prof. Dr. Fatih M. ADATEPEMüdür09.05.2015 - Devam ediyor
Prof. Dr. Sırrı ERİNÇ

Prof. Dr. Sırrı Erinç, 1918 yılında İzmit’te doğmuştur. 1936 yılından İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’ne girmiştir. 1940 yılında mezun olan Prof. Erinç, Coğrafya Bölümü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. 1944 yılında “Karadeniz Dağlarında Glasiyal Morfoloji Araştırmaları” başlıklı tezi ile Doktorasını, 1948 yılında “Van Gölü ve Çevresinde Coğrafi Araştırmalar” isimli tezi ile de Doçentliğini almıştır. 1957’de Profesörlük ünvanını alan hocamız aynı yıl Fiziki Coğrafya Kürsü Başkanlığı’na getirilmiş ve 1982 yılına kadar aynı kürsüde görevine devam etmiştir. Hocamız bu kürsüdeki görevi sırasında 3 kez Coğrafya Enstitüsü Müdürlüğü ve 1962-1985 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Senatörlüğü yapmıştır. 1982-1985 yılları arasında Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü’nü kurmuş ve müdürlüğünü üstlenmiştir. Prof. Erinç’in Jeomorfoloji, Uygulamalı Jeomorfoloji, Klimatoloji, Toprak, Jeoekoloji, Bölgesel Coğrafya alanlarında 103 araştırma makalesi, 8 araştırma monografisi, 1 atlası, 5 üniversite ders kitabı, 16 ortaöğretim ders kitabı vardır. Birçok bilimsel bildirisi olan Prof. Dr. Sırrı Erinç, Kıta Sahanlığı konusunda Dışişleri Bakanlığı’nın danışmanlığını yapmıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü’nden emekli olan Prof. Dr. Erinç, 1995 yılında TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Şeref Üyesi seçilmiş, 1997 yılında INQUA (International Quaternary Association) Türkiye Kuaternerine katkı ödülüne ve 1998 yılında da TÜBİTAK Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. İyi derece Almanca, Fransızca, Rusça ve İngilizce bilen Hocamız, 7 Şubat 2002 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.


Prof. Dr. Necdet TUNÇDİLEK

İstanbul’da 1921 yılında doğmuştur. İlk ve orta eğitimini İstanbul’da yaptıktan sonra, 1942’de İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsüne girmiş ve 1947 yılında mezun olmuştur. Coğrafya Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası Kürsüsüne 1948 yılında asistan olarak girmiştir. “Eskişehir Ovasının Coğrafi Etüdü” konulu teziyle 1953 yılında Doktor unvanı almıştır. Dr. Tunçdilek 1956’da İngiltere’ye giderek çalışmalar yaptıktan sonra yurda dönerek 1957 yılında Doçentlik sınavını kazanmış ve Türkiye Coğrafyası Kürsüsünde dersler vermeye başlamıştır. Profesör unvanını 1964 yılında alan TUNÇDİLEK, 1973’de Türkiye Coğrafyası Kürsüsünün Başkanlığına getirilmiştir. 1982 yılında Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünün kurulmasıyla bu kuruma geçerek önce Müdür Yardımcısı, daha sonra Müdür olarak Enstitünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Geokoloji ile Deniz Biyolojisi Anabilim Dallarında Başkanlık yapan, Beşeri-Ekonomik Coğrafya, Tarım Coğrafyası, Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası, Bölgesel Coğrafya, Toprak Coğrafyası, Klimatoloji, Ekoloji ve Geokoloji alanlarında eserleri bulunan TUNÇDİLEK, 1988 yılında yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmıştır. Prof. Dr. Necdet TUNÇDİLEK 1992 yılına kadar Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde emekli öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Hocamız, 24 Mart 2003 tarihinde vefat etmiştir. 


Prof. Dr. Oğuz EROL
Bursa’da 1926 yılında doğmuştur. İlk ve Orta Okul eğitimini İstanbul’da, Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan EROL, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden lisans tezini vererek mezun olmuştur. 1950 yılında aynı Üniversitenin Coğrafya Bölümünde Doktor unvanını almış, 1952-1957 yılları arasında Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsünde asistan olarak çalışmıştır. 1957-1965 yılları arasında Doçent, 1965-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesinde Profesör olarak görevini sürdüren EROL, sırasıyla A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesinde Dekanlık, aynı Fakültenin Fiziki Coğrafya Kürsüsünde kürsü başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Almanya, İtalya, A.B.D., İngiltere, Fransa gibi ülkelerde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapan EROL, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsüne geçmiştir. Bu enstitüde Jeomorfoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır. Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Klimatoloji, Hidroloji, Deniz Bilimleri, Çevre Bilimleri, Jeoarkeoloji, Fiziki Coğrafya, Jeoloji alanlarında Prof. Dr. Oğuz EROL’un kitap, makale ve projeleri bulunmaktadır. 1993 yılında Tübitak Projesi olarak hazırladığı Yerbilimleri Bibliyografyasını bilgisayar ortamına taşıma çalışmaları aşamasında yaş haddinden emekli olmuştur. 1997 yılında İ.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği bölümünde bir sömestr seçmeli jeomorfoloji dersi vermiş ve aynı bölümde proje bazında bilimsel çalışmalar yapmıştır. Hocamız 11 Nisan 2014 tarihinde vefat etmiştir.


Prof. Dr. Ajun KURTER
1930’da İstanbul’da doğan KURTER, İlk ve Orta eğitimini İstanbul’da yaptıktan sonra 1951 yılında İstanbul üniversitesi Coğrafya Enstitüsüne girmiş ve 1955’de buradan mezun olmuştur. Bir yıl sonra 1956’da Coğrafya Enstitüsü Umumi Coğrafya Kürsüsünde Asistan olarak göreve başlamıştır. 1963 yılında “Istranca Dağlarının Jeomorfolojisi” konulu tezini tamamlayarak Doktor unvanını 1968’de “Kastamonu Çevresinin Fiziki Coğrafyası” tezi ile Doçent unvanını almıştır. 1976’da Profesör olan KURTER, Coğrafya Bölümünde Bölüm Başkanlığı ile Fiziki Coğrafya Kürsüsü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. KURTER, 1983 yılında İ.Ü Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde, Deniz Fiziği ve Kimyası Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlendirilmiştir. İtalya, İsviçre, Hollanda, İskoçya ve Monako gibi ülkelerde Oşinografi, Denizaltı Topografyası, Buzul ve Uzaktan Algılama ile ilgili konularda kurs ve toplantılara katılan KURTER, Ülkemizde Ege, Marmara ve Karadeniz’de yapılan çok sayıda projede yürütücü olarak çalışmıştır. Klimatoloji, Jeomorfoloji ve Uygulamalı Jeomorfoloji, Oşinografi, Buzullar, Yerleşme ve Tarım Coğrafyası konularında eser ve araştırmaları bulunan Prof. Dr. Ajun KURTER Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Deniz Fiziği ve Kimyası Bilim Dalının Başkanlığını yapmıştır. 1997 yılında yaş haddinden emekli olan hocamız, Türk Hava Kuvvetleri Tarihinin 5 cildinin editörlüğünü sürdürürken 14 Şubat 2016 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.


Prof. Dr. Erdoğan OKUŞ
01 Haziran 1962 yılında Ordu Korgan’da Dünya’ya gelen Prof. Dr. Erdoğan OKUŞ, Lisans Eğitimini Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyolojik Oşinografi Bölümünde 1980-1984 yılları arasında tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Erdoğan OKUŞ, aynı yıl başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1987 yılında tamamladı. Doktora Eğitimini 1989-1993 yılları arasında İngiltere’ de University of Wales, University College of Swansea, School of Biological Sciences, Marine Biology Department’da tamamlayıp yurda döndü. 1998 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak görev yapan Prof. Dr. Erdoğan OKUŞ, 20.11.1998 tarihinde Deniz Biyolojisi Doçenti olmuştur. 13.03.2006 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından Profesör olarak kadroya atanan Prof. Dr. Erdoğan OKUŞ pek çok araştırma çalışmasında aktif olarak görev almış ve yürütücülüğünü yapmıştır. Aynı zamanda eğitmen Dalgıç olan Prof. Dr. Erdoğan OKUŞ üç kitabı ve çok sayıda araştırma eseri vardır. Prof. Dr. Erdoğan OKUŞ genç yaşına rağmen çok sayıda Y. Lisans ve Doktora öğrencisi yetiştirmiştir. 09 Nisan 2006 tarihinde, Karadeniz’de yapılan bir araştırma seferi sırasında elim bir deniz kazası ile aramızdan ayrılmıştır.


Prof. Dr. Erkan GÖKAŞAN
1964 yılında İstanbul-Fatih semtinde dünyaya gelen Prof. Dr. Erkan Gökaşan, Lisans eğitimini İ.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 1987 yılında tamamladı. 1993 yılında Yüksek Lisans eğitimini İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı’nda “İstanbul Boğazı güneyinin (Anadolu-Rumeli Hisarları ve Üsküdar-Kabataş arası) jeolojisi ve jeofiziği” adlı tez konusu ile ve 1998 yılında Doktora eğitimini ise “İstanbul Boğazı’nın Kuvaterner evriminin sismik stratigrafik yöntemlerle incelenmesi” adlı doktora tezi ile tamamladı. 1992-1998 yılları arası İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde uzman jeolog olarak çalıştı. 1998-1999 yılları arasında Texas A&M üniversitesinde bulundu. 2000-2003 yılları arasında Yrd. Doç. Dr., 2003-2004 yılları arasında Doçent olarak çalışmalarına devam etti. 2004-2009 Y.T.Ü. Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi’nde akademik faaliyetlerini devam ettirdi ve aynı merkezde 2009 yılında Profesör unvanını aldı. Prof. Dr. Gökaşan, Türk Boğazları (İstanbul ve Çanakkale Boğazları) ve Marmara Denizi’nin sismik stratigrafik ve aktif tektoniğini anlamaya yönelik önemli ve çok sayıda yayın gerçekleştirmiştir. Her yıl istisnasız çalıştığı kurumlardan “Uluslararası Yayın Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirilen Prof. Dr. Erkan Gökaşan 2007 yılında, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından “2007 yılı Altın Çekiç araştırma ödülü” ile ödüllendirilmiştir. 21 adet SCI yayınına toplam 341 atıfı ve 2 adet uluslararası kitap bölüm yazarlığı vardır. Bunun yani sıra ulusal kitap ve kitap bölüm yazarlığı, çok sayıda uluslararası ve ulusal makale-bildiri ve proje çalışması mevcuttur. Hocamız 29 Mart 2011 tarihinde vefat etmiştir.


Prof. Dr. Hasan Ertuğrul DOĞAN

06/04/2018 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Hasan Ertuğrul DOĞAN, 1942 yılında Elbistan/Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden orman yüksek mühendisi olarak mezun olan Prof. Dr. Hasan Ertuğrul DOĞAN, doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği programında 1977 yılında tamamlamıştır. 
1971-1982 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Asistan olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Ertuğrul DOĞAN, 1978-1979 yıllarında İngiltere ve Hollanda da bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. 1982 yılında K.T.Ü., Yer Bilimleri Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne Doçent olarak atanmıştır. Daha sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü’ne Doçent olarak atanan DOĞAN, 1990 yılında Enstitümüzde profesör olduktan sonra 2009 yılında yaş haddinden emekli oluncaya aktif olarak görev yapmıştır. 
Prof. Dr. Hasan Ertuğrul DOĞAN, Üniversitemizde Senato üyeliğinin yanı sıra Enstitümüzde; Müdürlük, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini uzun yıllar ifa etmiştir. Ayrıca; 1993-2011 yılları arasında Ö.S.Y.M. İstanbul İl Sınav Koordinatörlüğü ile 1994-1997 ve 1998-1999 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, A.Ö.F. İstanbul İl Sınav Koordinatörü olarak da görev yapmıştır. Prof. Dr. Hasan Ertuğrul DOĞAN, K.K.T.C. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği ile İ.B.B. İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. 2009 yılından sonra emeklilik döneminde, sırasıyla Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak ve K.K.T.C. Girne Üniversitesi, Denizcilik Yüksekokulunda Müdür olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Hasan Ertuğrul DOĞAN, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde; 1994-2001 ve 2005-2007 yılları arasında Müdür olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirilmiş olan çok sayıda önemli projeye öncülük etmiş ve yürütücülüklerini üslenmiştir. Prof. Dr. Hasan Ertuğrul DOĞAN’ın, 16 adet SCI makalesi, 9 adet kitabı, 45 adet alan indeksine sahip dergide yayını ve çok sayıda uluslararası ve ulusal bildirisinin yanı sıra 15 adet doktora ve 21 adet yüksek lisans tez danışmanlığı mevcuttur.

Veli YILDIRIM
1946 yılında Elazığ’da doğmuştur. İlk ve Orta eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra Lise eğitimine İstanbul’da Vefa Lisesi’nde devam etmiştir. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’ne başlamış, 1970 yılında mezun olmuştur. 1993 yılında “Keban Barajı Bölgesinin Jeomorfolojik Etüdü” konulu yüksek lisans tezini vererek “Uzman Jeomorfolog” ünvanını almıştır. YILDIRIM, 1975 yılına kadar Fevziye Mektepleri Işık Lisesinde Coğrafya öğretmenliği yapmış olup, 1975-1981 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Hidrobiyoloji Enstitüsünde Enstitü Sekreterliği görevini yürütmüştür. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği (Coğrafya) Enstitüsü’nün kurucu Enstitü Sekreterliğini yapan Veli YILDIRIM, 10 Aralık 1997 yılına kadar sürdürdüğü bu görevi sırasında aramızdan ayrılmıştır.BÜLTEN - İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994