Enstitümüzün Deniz işletmeciliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Arlı’nın Bulgaristan ziyareti

Enstitümüzün Deniz işletmeciliği Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erdal Arlı hocamız, 28-29 Mart 2019 tarihleri arasında Erasmus+ anlaşmamızın olduğu Varna Deniz Harp Okulu Dekanı Doç. Dr. Nikolai Velikov'un daveti üzerine Yat ve Marina İşletmeciliği alanında müfredat paylaşımında bulunmuş ve öğrencilere seminer vermiştir.